Witamy

Wraz z początkiem września rozpoczął się projekt „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” jest to projekt „nowy” bo po raz pierwszy partnersko uczestniczy w nim Gmina Sośnicowice. Projekt obejmuje 5 przedszkoli z Gminy Pilchowice oraz 8 przedszkoli z Gminy Sośnicowice w sumie w projekcie udział bierze 604 dzieci.
Dla uczestników projektu przygotowany jest szereg zajęć rozwijających ich pasję oraz zainteresowania, są to zajęcia plastyczne, umuzykalniające, logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, języka obcego a także z edukacji europejskiej. Dzieci nieuczęszczające do przedszkola w Gminie Pilchowice mogą skorzystać z zajęć adaptacyjnych. W ramach projektu odbędą się wycieczki do kina, teatru oraz do Rodzinnego Parku Atrakcji w Rybniku. Dla przedszkoli z Gminy Sośnicowice przygotowana zostanie Spartakiada na zakończenie projektu.
We wszystkich przedszkolach zostaną przeprowadzone warsztaty plastyczne pn. „Wiosenne inspiracje”.
Rodzice uczestników projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach „Jak bawić się z dzieckiem?” przygotowanych przez animatorów Klanzy. Każde przedszkole otrzyma wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne dodatkowo wszystkie przedszkola biorące udział w projekcie będą wyposażone w laptop z oprogramowaniem, projektor oraz ekran. Zajęcia prowadzone w ramach projektu zakończą się 30 czerwca2011r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
A- | A+