Zajęcia dodatkowe Gminnego Przedszkola w Bargłówce

Zajęcia dodatkowe
finansowane w ramach projektu „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” Gminne Przedszkole w Bargłówce


Zajęcia dodatkowe Nauczyciel prowadzący Woźna oddziałowa
Terapia logopedyczna D.Wróblewska M.Kionka
Zajęcia umuzykalniające A.Robok M.Kionka
Zajęcia plastyczne D.Remiorz I.Pendzich
Zajęcia z języka obcego M.Kalemba D.Remiorz
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej K.Hareńczyk D.Remiorz
Zajęcia z edukacji europejskiej D.Remiorz I.Pendzich
A- | A+