Zajęcia dodatkowe Publicznego Przedszkola w Pilchowicach

Zajęcia dodatkowe
finansowane w ramach projektu „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” Publiczne Przedszkole w Pilchowicach


Zajęcia dodatkowe Nauczyciel prowadzący Woźna oddziałowa
Terapia logopedyczna Joanna Gruba Marcelina Klaja
Mariola Hippe
Zajęcia umuzykalniające Magdalena Kuś Grażyna Niemiec
Mariola Hippe
Beata Kaszek
Zajęcia plastyczne Katarzyna Kozielska
Barbara Janczyk
Anna Strzelczyk
Maria Lip
Zajęcia z języka niemieckiego Maria Kalemba
Katarzyna Kozielska
Beata Kaszek
Anna Strzelczyk
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Marcin Paszkowiak Urszula Piontek
Zajęcia z edukacji europejskiej Barbara Janczyk Grażyna Niemiec
Adaptacja dzieci nieuczęszczających do przedszkola Joanna Jany
Izabela Stroczyńska
Gabriela Szulc
Gizela Drost
A- | A+