Zajęcia dodatkowe Publicznego Przedszkola w Stanicy

Zajęcia dodatkowe
finansowane w ramach projektu „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” Publiczne Przedszkole w Żernicy


Zajęcia dodatkowe Nauczyciel prowadzący Woźna oddziałowa
Terapia logopedyczna Joanna Pańczyk Wencel Urszula Godoń
Zajęcia umuzykalniające Joanna Kowalczyk Sabina Masorz
Zajęcia plastyczne Iwona Dola Irena Waluga
Zajęcia z języka obcego Anna Ostafińska Dziwisz Krystyna Michna
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Joanna Pańczyk Wencel Justyna Panek
Zajęcia z edukacji europejskiej Anna Ostafińska Dziwisz Irena Waluga
Zajecia Adaptacyjne Alicja Kabut Brygida Żyła
Gabriela Garczorz
A- | A+