Osoby zarządzające

Koordynator projektu - Aleksandra Skwara

Zastępca Koordynatora projektu - Aleksandra Grofik

Specjalista ds. administracyjno - finansowych - Anna Paszek

Specjalista ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji - Katarzyna Pacia

Przedszkolni koordynatorzy:

-PP Pilchowice - Katarzyna Piwińska

-PP Żernica - Aneta Śliwka

-PP Stanica - Alicja Markiewka

-PP Wilcza - Halina Kozubek

-PP Nieborowice - Irena Foit

-MP Sośnicowice , GP Bargłówka, GP Trachy - Elżbieta Magiera

-GP Kozłów, GP Łany Wlk., GP Smolnica - Gizela Gillner

-GP Sierakowice, GP Rachowice - Barbara Korona

A- | A+