Zajęcia dodatkowe Publicznego Przedszkola w Żernicy

Zajęcia dodatkowe
finansowane w ramach projektu „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” Publiczne Przedszkole w Żernicy


Zajęcia dodatkowe Nauczyciel prowadzący Woźna oddziałowa
Terapia logopedyczna Anna Placek Gabriela Garczorz
Zajęcia umuzykalniające Natalia Ihnatowicz Anna Dusza
Gabriela Garczorz
Zajęcia plastyczne Krystyna Fiedel Anna Dusza
Aneta Śliwka
Zajęcia z języka angielskiego Marta Bartkowiak Krystyna Fiedel
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Sabina Kot Krystyna Fiedel
Anna Dusza
Zajęcia z edukacji europejskiej Aneta Śliwka Krystyna Fiedel
Adaptacja dzieci nieuczęszczających do przedszkola Anna Dusza Krystyna Fiedel
Gabriela Garczorz
A- | A+